De totale kosten van een orthodontische behandeling (beugel) kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. wel kan worden gesteld dat een gemiddelde behandeling tussen de € 2000 en € 2500 kost, inclusief de in rekening te brengen techniekkosten. Orthodontisten bepalen niet zelf hun tarieven. De tarieven worden landelijk door de overheid vastgesteld (NZa). De gemiddelde behandelduur ligt tussen de twee en drie jaar. 

De meeste verzekeringen hanteren inmiddels aan wachtjaar: In dat jaar betaalt u wel premie, maar kunt u nog geen gebruik maken van de verzekering. Dit maakt dat u bij de kosten van de verzekering dit eerste jaar erbij moet tellen om te zien of een verzekering voor orthodontie wel zinvol is om af te sluiten. Zie voor een volledig overzicht van alle verzekeringen die orthodontie in het pakket hebben vergelijkmondzorg.nl

 

Wij hebben het verzenden en innen van onze declaraties uitbesteed aan Netpoint Factoring BV.

Netpoint stuurt op ons verzoek de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeringspolis ontvangt u een declaratie voor het (rest)bedrag. Wanneer de behandeling volledig wordt vergoed, ontvangt u geen declaratie. De declaraties gaan per email. U ontvangt op het door u opgegeven  emailadres een melding dat er een nieuwe (rest)declaratie klaar staat. Via deze melding kunt u direct via iDeal betalen of via een link inloggen in uw eigen omgeving op www.uwdeclaraties.nl. Hier vindt u een overzicht van uw declaraties, u kunt uw declaraties downloaden en u kunt reageren bij eventuele vragen.Ook kunt u bij vragen telefonisch contact opnemen met Netpoint tijdens werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur via 0416-541509 (lokaal tarief). Voor inhoudelijke vragen over de behandeling, kunt u ons bellen tijdensde openingstijden van onze praktijk.