De totale kosten van een orthodontische behandeling (beugel) kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel dat wordt toegepast. Er zijn uitneembare, gedeeltelijk vaste en volledig vaste beugels. De kosten zijn mede afhankelijk van het behandelingsverloop en het aantal behandelingen. Een zeer globale indicatie is dat een allesomvattende behandeling tussen de € 2000 en € 2500 kost, inclusief de in rekening te brengen techniekkosten. De gemiddelde behandelduur ligt tussen de twee en drie jaar.  Bij de berekening die u  maakt kunt u dus het beste  uitgaan van drie verzekeringsjaren en dat de behandelkosten niet gelijkelijk over de jaren verdeeld zijn. Het kan zo zijn dat u in het eerste jaar € 1000 in het tweede jaar € 1600 en in het derde jaar de rest betaalt. Orthodontisten bepalen niet zelf hun tarieven. De tarieven worden landelijk door de overheid vastgesteld (NZa).

 

Wij hebben het verzenden en innen van onze declaraties uitbesteed aan Netpoint Factoring BV.

Netpoint stuurt op ons verzoek de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeringspolis ontvangt u een declaratie voor het (rest)bedrag. Wanneer de behandeling volledig wordt vergoed, ontvangt u geen declaratie. De declaraties gaan per email. U ontvangt op het door u opgegeven  emailadres een melding dat er een nieuwe (rest)declaratie klaar staat. Via deze melding kunt u direct via iDeal betalen of via een link inloggen in uw eigen omgeving op www.uwdeclaraties.nl. Hier vindt u een overzicht van uw declaraties, u kunt uw declaraties downloaden en u kunt reageren bij eventuele vragen.Ook kunt u bij vragen telefonisch contact opnemen met Netpoint tijdens werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur via 0416-541509 (lokaal tarief). Voor inhoudelijke vragen over de behandeling, kunt u ons bellen tijdensde openingstijden van onze praktijk.